Utvecklingsingenjör Björn Johansson

Min historia

Jag heter Björn Johansson och jag har ägnat mig åt utveckling av IT och media projekt en längre tid sedan 1998, men har nu börjat med att utveckla produkter för handeln i trä, tyg och metall.  Jag är en egenföretagare med FA skatt och samarbetar gärna med andra t.e.x. har jag ingen egen tillverkning utan jag låter underleverantörer tillverka mina produkter. Mina samtliga leverantörer finns inom Sverige. Jag har en god känsla för originalitet och kvalitet. Mina produkter är väl genomarbetade och fullt funktionsdugliga, Jag är utbildad vid KTH och Linneuniversitetet för informations bearbetning och författande och utbildad vid Kaggeholms folkhögskola för Tv produktion och skrivande berättande journalisitik.